Mlieko zo Šajby na Sídlisku a na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici

V meste pod Urpínom sme 6. novembra 2009 uviedli do prevádzky prvý automat na surové kravské mlieko. Snahu PD Strelníky zvýšiť spotrebu tekutého kravského mlieka a odbyt poľnohospodárskych výrobkov podporilo aj Mesto Banská Bystrica (obec Strelníky do roku 1948 pod názvom Šajba) . V súčasnosti je všeobecne známy klesajúci trend spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.…